Nordisk/Europæisk TTT

For internationale virksomheder går udviklingen i retning af, at man ønsker at ensrette salgsprocessen og referencerammerne på nordisk/europæisk plan. En vigtig parameter for et internationalt koncept er den lokale tilpasning. SalesPartners kan i den forbindelse tilbyde konceptet på 15 forskellige sprog, hvilket dækker 27 lande.

Et Nordisk/Europæisk koncept indledes med et 2-3 dages forløb, hvor 1-5 personer pr. land certificeres til at styre det lokale forløb i samarbejde med den eksterne konsulent. I forlængelse heraf implementeres det lokale forløb.