Mission

SalesPartners` markedsberettigelse og mission er, at skabe en omsætnings- og indtjeningsvækst for vore kunder, hvor målgruppen er salgsledelsen samt alle med salgs- og kundekontakt. Denne målsætning opnås som oftest via en række delmål/KPI’er for vores fokusområder.