Train the trainer

Platformen i vores blended learning/train the trainer løsninger er bygget op omkring  Chris Edwards salgskoncept ”9 steps towards the professional salesperson”. Kernen i dette koncept er at en salgsorganisation kan få en god basis uddannelse i hele salgsprocessen via 9 enkeltstående moduler af en varighed på 3 timer pr. modul.  

Konceptet kan enten gennemføres af en ekstern coach fra SalesPartners eller som ”Train the trainer”, hvor SalesPartners uddanner og certificerer en række ”superbrugere” internt i virksomheden, så træningen kan gennemføres af personer med kendskab til virksomhedens produkter, kunder samt salgsproces.

Indholdet

Den samlede træning består af 9 * 35-40 minutters DVD indlæg fra Chris Edwards, hvor 25 konkrete opgaver skal løses i problem/løsningsform af salgsgruppen. DVD teknologien muliggør her interaktiv opgaveløsning.

Moduler 

Forud for hver enkelt modul foretages en intern forberedelse, hvor firmaets produkter, kunder og salgsproces integreres i træningen, for at gøre det så målrettet som muligt. Konceptet er suppleret med professionelle manualer, tests, handlingsplaner og PowerPoint præsentationer, hvilket gør det nemt og overskueligt at gennemføre et forløb med målrettede eksempler fra virksomheden samt bruge materialet individuelt.

Målgruppen

TTT konceptet kan bruges af alle virksomheder med mere end 4 personer med salgs- og kundekontakt, samt alle nordisk- og europæisk fokuserede virksomheder. Du kan læse mere om vores Nordiske/Europæiske løsninger i afsnittet om  Internationale løsninger.